Čuvanje podataka ( izvlačenje podataka )
600,00 RSD
Ugradnja komponente u računar + instalacija drajvera
600,00 RSD
Čišćenje računara ( od prašine )
1.200,00 RSD
Čišćenje laptopa ( od prašine )
1.200,00 RSD
Reinstalacija sistema u vlasništvu kupca
1.800,00 RSD
Sklapanje računara od donetih komponenti
1.200,00 RSD
Sklapanje računara sa vodenim hlađenjem i RGB-om
2.400,00 RSD
Izlazak na teren
1.200,00 RSD
Radni sat servisera
1.200,00 RSD
Preuzimanje računara na servis i vraćanje računara sa servisa
600,00 RSD
Servis računara1.800,00 RSD